Kalendarz Dyrektora Szkoły 2020/2021

59,00 zł z VAT

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2020/2021 to praktyczny i funkcjonalny 
terminarz roku szkolnego (wrzesień 2020 – wrzesień 2021).

Kalendarz będzie przydatny w codziennej pracy dyrektorów wszystkich typów szkół oraz nauczycieli.

Format A5, 452 strony
 

Brak w magazynie

SKU: WK21.

Opis produktu

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2020/2021 to praktyczny i funkcjonalny terminarz roku szkolnego (wrzesień 2020 – wrzesień 2021).

Publikacja składa się z trzech części:

kalendarzowej – zawierającej przejrzysty i funkcjonalny układ „dzień na stronie” pozwalający na swobodne zapisanie wszystkich informacji oraz spotkań;

informacyjnej – zawierającej takie informacje, jak:

organizacja roku szkolnego i terminy m.in.:

rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,

przerw świątecznych oraz ferii zimowych w poszczególnych województwach,

egzaminów ósmoklasisty i maturalnych,

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

zadania dyrektora szkoły – w podziale na poszczególne miesiące roku szkolnego oraz z wyszczególnieniem zadań związanych m.in. ze sprawami organizacyjnymi i administracyjnymi, finansowymi i budżetowymi, kadrowymi, procesem nauczania, awansem zawodowym, egzaminami, współpracą z uczniami i rodzicami, czy udostępnianiem informacji. Poszczególne zadania zawierają informację o terminach ich realizacji oraz podstawę prawną;

wykaz najważniejszych aktów prawnych z zakresu oświaty wraz z publikatorami: ustawy, rozporządzenia rady ministrów i MEN, sprawy kadrowe, zatrudnienia i wynagrodzenia;

wykaz Placówek Doskonalenia Nauczycieli, Komisji Egzaminacyjnych, Kuratoriów Oświaty oraz organizacji nauczycieli – wraz z aktualnymi danymi adresowymi;

wykaz olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych;

telefony zaufania;

numery kierunkowe w Polsce i w Europie;

miejsce na notatki;

organizacyjnej, dedykowanej głównie nauczycielom i zawierającej dodatkowe elementy, takie jak:

plan roku szkolnego;

plan konferencji i wyjazdów;

tygodniowy plan lekcji;

dane kontaktowe uczniów i rodziców;

tabele ocen;

składki i ubezpieczenia.

Kalendarz będzie przydatny w codziennej pracy dyrektorów wszystkich typów szkół oraz nauczycieli.