MEN-I/15b/2 Świadectwo ukończenia gimnazjum ucznia niepełnosprawnego

0,99 zł z VAT

SKU: I/15B/2.

Opis produktu

SPRZEDAZ TYLKO


 

MEN-I/15b-w/2 
Świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, uczęszczających do dotychczasowego gimnazjum, 
zawierające znak graficzny PRK II.

OSOBOM FIZYCZNYM ŚWIADECTW NIE SPRZEDAJEMY
W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA I PRZEDPŁATY, PRZY JEJ ZWROCIE
POTRĄCAMY 5,00 ZŁ TYTUŁEM KOSZTÓW MANIPULACYJNY
OSOBOM FIZYCZNYM ŚWIADECTW NIE SPRZEDAJEMY W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA I PRZEDPŁATY, PRZY JEJ ZWROCIE POTRĄCAMY 5,00 ZŁ TYTUŁEM KOSZTÓW MANIPULACYJNYCH.