Dziennik innych zajęć specjalistycznych, pedagoga spec. I/10A

Dziennik pedagoga specjalnego

56,75 zł z VAT

SKU: I/10A. Kategoria: .

Opis produktu

Dziennik innych zajęć specjalistycznych, pedagoga specjalnego I/10A
przeznaczony dla pedagoga specjalnego, logopedy, korekcyjno-kompensacyjnych, psychologa, terapii SI, rehabilitanta ruchowego, muzykoterapeuty.

Dziennik jest w formacie A4 ze skrzydełkiem na którym wpisujemy imiona i nazwisko.
Posiada 140 stron zawierających: tygodniowy rozkład zajęć, informacje o wychowankach, wykaz obecności dzieci na zajęciach, plan pracy, podstawa zakwalifikowania na zajęcia (diagnoza), indywidualny program terapii, analiza postępów dziecka, zalecenia do dalszej pracy, realizacja programu zajęć, kontakty z rodzicami, nauczycielami, poradniami specjalistycznymi, inne, hospitacje, uwagi i notatki.
 :-)