Regulamin i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży oraz współpracy pomiędzy firmą: CEZAS WIELKOPOLSKA GRZEGORZ GAŁĄZKA Klientami Firmy /przez klienta należy rozumieć zarówno konsumenta – osobę fizyczną jak i przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą lub inny podmiot działający zawodowo lub zarobkowo/ w zakresie dostaw, płatności, serwisu gwarancyjnego i realizacji zamówień.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest CEZAS WIELKOPOLSKA GRZEGORZ GAŁĄZKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wójta Gminy Kaizmierz Biskupi podNr RSEO.6411-111/1992
 3. Informacje o towarach zamieszczone na stronach internetowych cezas-sklep.pl nie stanowią oferty handlowej (sprzedaży) w rozumieniu art. 66 i art. 543 Kodeksu cywilnego.
 4. Składając zamówienie Klient akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę.
 5. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Firmy są poufne i będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb marketingowych i ewidencyjnych i nie będą udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

    Warunki dostawy

Świadectwa, gilosze, legitymacje, karty rowerowe oraz  indeksy sprzedajemy wyłącznie dla szkół, wystawiając fakturę i wysyłając na adres szkoły.

Osoby fizyczne nie mogą dokonać zakupu w/w produktów. W przypadku zamówienia oraz przedpłaty za w/w produkty przy jej zwrocie pobieramy 5zł opłaty tytułem kosztów manipulacyjnych.

 1. Zamówienia poza granice Polski nie będą realizowane.
 2. Nie ustala minimalnej kwoty zamówienia.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn technicznych lub wyczerpania zapasów magazynowych.
 4. Firma  zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Firmy i przez nią niezawinionych, a uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 6. W przypadku wyboru przedpłaty jako formy płatności termin zapłaty wynosi do 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Brak zapłaty w wymienionym terminie powoduje zwolnienie towaru do dalszej sprzedaży. Dostawa następuje do 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty.
 7. Dostawa zamówionych artykułów realizowana jest w przeciągu 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku chwilowych braków w części asortymentu, skontaktujemy się z Tobą. Możesz wtedy zdecydować, czy chcesz poczekać na realizację zamówienia w całości, czy wolisz otrzymywać zamówione towary w dostępnych partiach. Wszelkie dodatkowe dostawy realizowane są na nasz koszt.
 8. Koszt dostawy naliczany jest automatycznie zgodnie z cennikiem załączonym przy koszyku w naszym sklepie.
  Faktura lub paragon są zawsze dołączone do przesyłki
 9. Prosimy o kontrolę przesyłek pod względem ilościowym i jakościowym w obecności kierowcy/dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania prosimy wymagać od kierowcy pisemnego potwierdzenia lub adnotacji na liście przewozowym dotyczącej powodu nieprzyjęcia paczki. Dokument ten niezbędny jest przy rozpatrywaniu procedury reklamacyjnej.
 10. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres płatnika prosimy o bardzo wyraźne zaznaczenie tego faktu na formularzu zamówienia.Na życzenie klienta po wcześniejszym uzgodnieniu towar można odebrać osobiście w biurze w Poznaniu.

    Sposoby zapłaty

1. Formą płatności jest:

a) przelew z terminem płatności 14 dni od dostarczenia towaru dla instytucji: szkół, urzędów oraz firm państwowych.

b) przedpłata lub gotówka przy dostawie –klienci indywidualni i firmy prywatne.

c) w przypadku zwrotu wpłaty – dokonujemy jej tylko na konta w Polsce.

2. Termin i forma płatności określone są na fakturze.

3. Numer konta do wpłat podawany na fakturze:

mBank: 50 1140 2004 0000 3402 8214 8308

4. W celu uzgodnienia warunków płatności prosimy kontaktować się z biurem handlowym.

    Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT).

    Jakość i gwarancje

 1. Towary sprzedawane przez naszą Firmę są najwyższej jakości.

    Serwis gwarancyjny

 1. Jakość naszych produktów jest trwała. Jeśli jednak mają Państwo powód do reklamacji prosimy o jak najszybszy kontakt pisemny z biurem handlowym . Natychmiast będziemy starali się Państwu pomóc.
 2. Reklamacje ilościowe w zrealizowanych zamówieniach należy zgłaszać maksymalnie w przeciągu 2 dni od daty otrzymania towaru.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji Firma ponosi koszty transportu. W przypadku odesłania towaru prosimy o pisemne uzasadnienie powodu odesłania.

    Pozostałe warunki dostawy

 1. W przypadku opóźnień w płatności CEZAS WIELKOPOLSKA ma prawo domagać się zwrotu towaru.
 2. Towar pozostaje własnością CEZAS WIELKOPOLSKA do czasu wypełnienia wszelkich zobowiązań Klienta.

    Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby CEZAS WIELKOPOLSKA Grzegorz Gałązka w Koninie.
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Mimo dołożenia najwyższej staranności i rzetelności, CEZAS WIELKOPOLSKA nie jest w stanie zagwarantować, że opisy towarów nie zawierają omyłek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt z Firmą.