MEN-I/74 Informacja o gotowości do nauki w szkole podstawowej

0,51 zł z VAT

Opis produktu

MEN-I/74
Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki 
w szkole podstawowej dla dzieci pięcioletnich 
i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym

Format A4, 2 stronne
OSOBOM FIZYCZNYM ŚWIADECTW NIE SPRZEDAJEMY W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA I PRZEDPŁATY, PRZY JEJ ZWROCIE POTRĄCAMY 5,00 ZŁ TYTUŁEM KOSZTÓW MANIPULACYJNYCH.