Dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania

15,85 zł z VAT

Kategoria: . Tag: .

Opis produktu

Dziennik indywidualnych zajęć 
i organizacji wczesnego wspomagania

Format A4, 44 strony, miękka oprawa

Dziennik zgodny z wymogami § 3 ust. 5 Rozporządzenia MEN 
z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1257) dzienniki do dokumentowania 
zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
oraz rejestrowania działań Zespołu ds. wczesnego wspomagania.

Pozwala na dokonanie zapisów:
Danych osobowych dziecka, w tym zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych.
Numeru opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i zaleceń poradni pp.
Danych kontaktowych do rodziców.
Składu osobowego zespołu.
Celów wspomagania i harmonogramu działań.
Indywidualnego programu wspomagania.
Przebiegu i terminów zajęć, rodzaj usprawniania, wyników obserwacji dziecka na zajęciach, zalecanych do wykonania ćwiczeń.
Oceny skuteczności pomocy.
Kontaktów ze specjalistami i instytucjami.
Wniosków i rekomendacji do dalszej pracy z dzieckiem.
Nadzoru pedagogicznego.