Dziennik lekcyjny – Branżowa szkoła I stopnia

39,00 zł z VAT

Dziennik lekcyjny – Branżowa szkoła I stopnia dla szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodu odbywa się poza terenami szkoły oraz dla wszystkich szkół stacjonarnych dla dorosłych. Format A4 (132 str.), zakładka na 32 uczniów, twarda oprawa, różne kolory.

SKU: DzBrI. Kategorie: , .

Opis produktu

Dziennik lekcyjny - Branżowa szkoła I stopnia

SPIS TREŚCI
1. Wybrany program nauczania i podręczniki do nauczania
2. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych
3. Obserwacje
4. Wycieczki
5. Ważniejsze wydarzenia z życia klasy
6. Dane osobowe
7. Dane osobowe
8. Inne informacje o uczniu
9. Kontakty wychowawcy klasy z rodzicami (opiekunami) lub zakładem pracy słuchacza
10. Wykaz uczęszczania uczniów
11. Realizacja programu nauczania - miesiąc ..........
12. Oceny postępów w nauce
13. Zestawienie ocen za I semestr
14. Zestawienie ocen rocznych
15. Zajęcia praktyczne l Praktyka zawodowa
16. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu okręgowej komisji egzaminacyjnej
17. Godzinowa realizacja planu nauczania
18. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów
19. Notatki