Dziennik lekcyjny edukacja wczesnoszkolna I/2a

37,00 zł z VAT

SKU: I/2a. Kategoria: .

Opis produktu

Dziennik lekcyjny edukacja wczesnoszkolna
dla klas I-III szkoły podstawowej
Symbol dziennika: I/2a

Format A4, twarda oprawa, 164 strony

SPIS TREŚCI:
1. Plan pracy wychowawcy - str 3
2. Informacje o podręcznikach - str 4
3. Tygodniowy plan zajęć - str 5
4. Wycieczki - str 6
5. Ważniejsze wydarzenia z życia klasy - str 7
6. Dane osobowe w tym PESEL* (*wypełnić fakultatywnie) - str 8
6.1 Dane osobowe - str 9
7. Inne informacje o uczniu - str 10
8. Kontakty z rodzicami i opiekunami - str 11
9. Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia - miesiąc...- str 12
10. Realizacja tygodniowego planu nauczania - miesiąc...- str 13
11.1 Zachowanie - I półrocze (semestr) - str 100
11.1 Zachowanie - II półrocze (semestr) - str 101
11.2 Osiągnięcia uczniów - I półrocze (semestr) - str 102-103
11.2 Osiągnięcia uczniów - II półrocze (semestr) - str 104-105
11.3 Osiągnięcia uczniów Edukacja językowa - str 106
11.4 Osiągnięcia uczniów Edukacja muzyczna - str 107
11.5 Osiągnięcia uczniów Edukacja plastyczna - str 108
11.6 Osiągnięcia uczniów Edukacja społeczna - str 109
11.7 Osiągnięcia uczniów Edukacja przyrodnicza - str 110
11.8 Osiągnięcia uczniów - I półrocze (semestr) 
Edukacja matematyczna - str 111
11.8 Osiągnięcia uczniów - II półrocze (semestr) 
Edukacja matematyczne - str 112
11.9 Osiągnięcia uczniów Edukacja informatyczna - str 113
11.10 Osiągnięcia uczniów Edukacja techniczne - str 114
11.11 osiągnięcia uczniów Wychowanie fizyczne - str 115
11.12 Osiągnięcia uczniów Religia-Etyka - str 116
11.13 Osiągnięcia uczniów JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - str 117
11.14 - 11.18 Osiągnięcia uczniów  z niepełnosprawnością - I półrocze/II półrocze - str 118 - 122
11.19 Oceny opisowe (2 na jednej stronie) - str 123-154
12. Godzinowa realizacja planu nauczania - str 155-156
13. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów - str 157
14. Uczniowie wg stanu z 20 września - str 157
15. Uczniowie wg roku urodzenia - str 157
16.1 Zestawienie frekwencji za I półrocze (semestr) - str 158
16.2 Zestawienie frekwencji za II półrocze (semestr) - str 159
17. Zebrania z rodzicami - str 160
18. Obserwacje - str 161
Notatki - 162-164