Dziennik lekcyjny I/ 3 (11h) dla IV-VIII SP, i szk. ponadpodstawowych

39,00 zł z VAT

SKU: I/3_11h. Kategoria: .

Opis produktu

Dziennik lekcyjny I/3 (11-godzinny) dla:
- klas IV-VIII szkoły podstawowej
- szkół ponadpodstawowych wszystkich typów
- szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka
  zawodu odbywa się na terenie szkoły (twarda oprawa)

Format A4, twarda oprawa, 156 stron

1. Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych - str 3 
2. Obserwacje - str 4 
3. Wycieczki - str 4 
4. Ważniejsze wydarzenia z życia klasy - str 5 
5. Dane osobowe (PESEL*) *wypełniać fakultatywnie - str 6 
5. Dane osobowe - str 7 6. Inne informacje o uczniu - str 8
7. Informacje o programach nauczania - str 9 
8. Informacje o podręcznikach - str 10 
9. Kontakty z rodzicami i opiekunami - str 11 
10. Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia - miesiąc - str 12-100 
11. Realizacja programu nauczania - miesiąc - str 13-101 
12. Oceny z zachowania - str 102 
13. Oceny osiągnięć edukacyjnych - str 103-127 
14. Zestawienie ocen za I półrocze (semestr) - str 128
15. Zestawienie ocen za I półrocze (semestr) - str 129 
16. Zestawienie ocen rocznych - str 130 
17. Zestawienie ocen rocznych - str 131
18. Wyniki sprawdzianu i egzaminu próbnego - str 132 
19. Wyniki sprawdzianu i egzaminu okręgowej komisji egzaminacyjnej - str 133 
20. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów - str 134
21. Uczniowie wg stanu z 20 września - str 134
22. Uczniowie wg roku urodzenia - str 134 
23. Uczniowie wg nauki języków obcych - str 134 
24. Ocena i poziom nauczania języka nowożytnego. I półrocze (semestr) - str 135 
25. Ocena i poziom nauczania języka nowożytnego. Roczna - str 136 
26. Godzinowa realizacja planu nauczania - str 137-140 
27. Zestawienie obecności uczniów na zajęciach i dni  nauki szkolnej - str 141 
28. Zestawienie frekwencji za...półrocze (semestr) - str 142 
29. Zestawienie frekwencji za ...półrocze (semestr) - str 143 
30. Informacje o zachowaniu uczniów - str 144-150 
Notatki - str 151 - 156