Dziennik zajęć szkoły stacjonarnej

39,00 zł z VAT

SKU: StacI4. Kategoria: .

Opis produktu

Dziennik lekcyjny zajęć szkoły stacjonarnej
Dziennik przeznaczony do szkół zawodowych dla dorosłych
prowadzonych w formie stacjonarnej

Format: A4, twarda oprawa, 172 strony

1. Szkolny plan nauczania.
2. Wybrany program nauczania i podręczniki do nauczania.
3. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
4. Obserwacje.
5. Wycieczki.
6. Ważniejsze wydarzenia z życia klasy.
7. Dane osobowe (+PESEL).
8. Dane osobowe.
9. Inne informacje o uczniu (słuchaczu).
10. Kontakty opiekuna semestru z rodzicami (opiekunami) uczniami (słuchaczami).
11. Wykaz uczęszczania uczniów (słuchaczy).
12. Realizacja programu nauczania.
13. Ocena postępów w nauce – semestr jesienny.
14. Ocena postępów w nauce – semestr wiosenny.
15. Zestawienie ocen za semestr jesienny.
16. Zestawienie ocen za semestr wiosenny.
17. Godzinowa realizacja planu nauczania.
18. Zestawienie frekwencji za semestr jesienny.
19. Zestawienie frekwencji za semestr wiosenny.
20. Zestawienie obecności uczniów (słuchaczy) na zajęciach
21. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów (słuchaczy).
22. Uczniowie (słuchacze) wg roku urodzenia (stan na 20 września).
23. Uczniowie (słuchacze) wg nauki języków obcych.
Notatki