Dziennik zajęć przedszkola I/1 ( dzienny )

37,00 zł z VAT

Dziennik zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

SKU: I/1D. Kategoria: .

Opis produktu

Dzienny zapis pracy oraz obecność bez podziału na godziny.

SPIS TREŚCI
1. Programy realizowane w grupie - str 3
2. Ramowy rozkład dnia - str 4-5
3. Tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych - str 6
4. Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej - str 7-107
5. Rejestr i wykaz uczęszczania - str 108-109
6. Inne informacje o dzieciach - str 110-111
7. Wykaz uczęszczania na zajęcia - str 112-123
8. Zestawienie frekwencji za półrocze - str 124-125
9. Roczne zestawienie frekwencji - str 126
10. Wycieczki - str 127
11. Roczny plan współpracy z rodzicami (uroczystości)- str 128
12. Ważne wydarzenia z życia klasy (grupy) - str 129
13. Hospitacje - str 130