Dziennik zajęć przedszkola I/1

37,00 zł z VAT

Dziennik zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

SKU: I/1DzP. Kategoria: .

Opis produktu

SPIS TREŚCI
1. Programy realizowane w grupie - str 3
2. Ramowy rozkład dnia - str 4-5
3. Tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych - str 6
4. Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej - str 7-125
5. Informacje o dzieciach - str 126-127
6. Inne informacje o dzieciach - str 128-129
7. Wykaz uczęszczania na zajęcia - str 130-153
8. Zestawienie obecności dzieci w przedszkolu - str 154-155
10. Wycieczki - str 156
11. Roczny plan współpracy z rodzicami (uroczystości)- str 157
12. Ważne wydarzenia z życia klasy (grupy)- str 158